Warning: Missing argument 1 for announcer(), called in /wp-content/themes/theme1570/theme1570/header.php on line 162 and defined in /wp-content/plugins/announcer/announcer.php on line 94

Regulamin Sklepu

1. Zamówienia można składać przez:

druk zamówienia ze strony www.liniowe-odplywy.pl
e-mail: prima@liniowe-odplywy.pl
telefonicznie lub faxem
2. Po otrzymaniu zamówienia Prima skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
3. Potrzebne przy realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, adresu e-mail.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
6. Każde potwierdzone zamówienie jest realizowane od 1 do 10 dni roboczych:
-od momentu wpłynięcia zapłaty na konto sprzedającego
-od momentu potwierdzenia zamówienia, w opcji płatość za pobraniem
Wyjątek stanowią zamówienia na towary, których nie ma w magazynie. Wówczas termin dostawy jest ustalany indywidualnie, o czym Kupujacy jest informowany w chwili potwierdzenia zamówienia. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia do 30 dni, Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia.
7. Do każdej przesyłki dołączamy, lub wysyłamy pocztą potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon zgodnie z wyborem kupującego).
8. Należy sprawdzić w momencie odbioru przesyłki, przy obecności Kuriera, czy nie doszło do jej uszkodzenia w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, powinno się spisać w obecności dostawcy Odpowiedni Protokół.

9. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży i dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni liczonego od dnia wydania rzeczy (zgodnie z art.7w zw. z art. 10 ww. ustawy), poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór umieszczony jest poniżej niniejszego regulaminu.
Zwracany w następstwie odstąpienia od umowy towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego (dotyczy to również opakowania), chyba, że koniecznym było dokonanie zmiany w granicach zwykłego zarządu.
Koszty przesyłki ponosi Kupujący, Sprzedawca ponosi koszt zwrotu zapłaconej ceny.

UWAGA: NIE PRZYJMUJEMY ŻADNYCH PRZESYŁEK ZA POBRANIEM.
10. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
11.Sposoby płatności :

Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności.

* płatność przelewem na podane konto sprzedawcy wraz z podaniem danych osobowych kupującego oraz nazwy zamawianego produktu
* wysyłka za pobraniem

12.Opłaty :

Opłata za dostawę jest uzależniona od wartości zamówienia, jej wartość jest uwidoczniona przy każdym produkcie,w momencie dodania go do koszyka. Przy zamówieniu powyżej 1000zł. koszt wysyłki pokrywa sprzedający. Za towar wartości poniżej 1000zł do ceny detalicznej będzie doliczany koszt wysyłki, każdorazowo uzgadniany z zamawiającym.

13.Gwarancja :
Wszystkie towary w sklepie są objęte gwarancją producenta. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru /paragonu lub fakturyVat/.

14. Niezależnie od gwarancji producenta w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

15.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883. Kupujacy ma możliwość w każdym czasie wglądu do swoich danych osobowych, oraz do żądania dokonania w nich odpowiednich zmian.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, wycofywania towarów, prowadzenia i anulowania promocji oraz do wprowadzania do nich zmian.

 

Właścicielem sklepu internetowego jest firma
„Prima”

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Rejtana 20

32 764 18 53
32 764 18 52
694 823 094

Wzór oswiadczenia o odstapieniu od umowy zawartej na odległość

……………………………………..
(miejscowość,data)

………………………………………………………..
(imię i nazwisko kupującego )

…………………………………………………………
(adres kupującego)

………………………………………………………..
(nr telefonu, e-mail)

„PRIMA”
41-300 Dabrowa Górnicza
ul. Rejtana 20

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 w zw. z Art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
odstępuje od umowy sprzedaży, zawartej dnia ………………

W związku z powyższym prosze o zwrot kwoty …………………… zł (słownie………………………………………

……………………………………………..) na rachunek bankowy o numerze ……………………………………….

…………………………………………….. / przekazem pocztowym* na adres ……………………………………….

Zwracam równiez w stanie nie zmienionym następujący towar ………………………………………………………
który otrzymałem dnia …………
W załączeniu przesyłam otrzymany paragon/fakturę VAT*

* niepotrzebne skreślić                                                 …………………………………………………………
czytelny podpis kupującego

Dane kontaktowe

Prima
ul. Rejtana 20
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-153-04-20
Tel. (32) 764-18-52
Fax. (32) 764-18-63
Mobile: 694-823-094
Mobile: 533-012-432
E-Mail: prima@liniowe-odplywy.pl

Treści zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej

Skontaktuj się z nami: